3D konstrukce a vývoj

3D konstrukce a vývoj

Vývoj společnosti a požadavků zákazníků nás přiměl k rozhodnutí realizovat také projekční práce a související činnosti jako je vývojové oddělení a navazující prototypová a montážní dílna.

Software

Pro 3D projektování našich výrobků používáme profesionální konstrukční 3D software  SolidWorks, který používají i renomované mezinárodní výrobní společnosti. Stejnou návaznost umožňuje i na výrobní technologie, tedy na CNC obráběcí stroje a jejich programové vybavení.

Služby

  • Modelování a vizualizace, řešení zadaných úkolů pro snazší orientaci a lepší představu zákazníka v dané problematice.
  • Export dat do různých variant datových souborů pro možnost dalšího zpracování a zachování kompatibility.